Muutoksia organisaatiossa

Yhtiön uudeksi tuotantopäälliköksi on nimitetty insinööri Jarko Karvonen, IWE. Jarko vastaa tuotantopäällikön tehtävistä 1.5.2017 alkaen. 


Jarko Karvonen on yksi yrityksen omistajista ja jatkaa myös yhtiön vastuullisena hitsauskoordinaattorina, sekä laatujärjestelmien ylläpitäjänä.