YTT-Konepaja Oy, Oulu – Ajankohtaista

Yhteystiedot
 • 26/06/2018
  Jarko Karvoselle myönnetty merkittävä FISE:n Poikkeuksellisen vaativien kohteiden asennuspätevyys

  FISE:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyslautakunta on myöntänyt Jarko Karvoselle Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan vastaavan teräsrakenteiden asennustyönjohtajan pätevyyden. Pätevyyksiä on tällä hetkellä vain 24 henkilöllä (26.6.2016). 

  Pätevyystasot perustuvat Ympäristöministeriön ohjeeseen YM4/601/2015. Pätevyysluokat on jaettu kolmeen tasoon kohteiden vaatimustasojen mukaisesti:Tavanomainen, Vaativa ja Poikkeuksellisen vaativa. Kohteen vaatimustaso määräytyy muun muassa rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella.

  Pätevyysluokat perustavat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin työnjohtotehtävien vaativuusluokkiin.
  Teräsrakenteista vastaavan työnjohtajan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia. Tällaisia ovat esimerkiksi silta- ja infrarakennushankkeet.
  Henkilökohtainen pätevyyskortti on katseltavissa FISE:n pätevyysrekisterissä.

  Lue lisää
 • 02/05/2017
  Eläkeuutisia

  Pitkäaikainen tuotantopäällikkömme Harri Pihlajaniemi on jäänyt kesälomalle 1.5.2017 ja loman päätyttyä ansaitulle eläkkeelle.

  Lue lisää
 • 02/05/2017
  Muutoksia organisaatiossa

  Yhtiön uudeksi tuotantopäälliköksi on nimitetty insinööri Jarko Karvonen, IWE. Jarko vastaa tuotantopäällikön tehtävistä 1.5.2017 alkaen. 


  Jarko Karvonen on yksi yrityksen omistajista ja jatkaa myös yhtiön vastuullisena hitsauskoordinaattorina, sekä laatujärjestelmien ylläpitäjänä.

  Lue lisää
 • 14/12/2015
  Ostolaskut verkkolaskuina

  Yrityksemme on tänään 14.12. ottanut käyttöön verkkolaskutuksen ostolaskuissa. Tarkemmat tiedot löytyvät yhteystiedoistamme. Verkkolaskutuksen ohjeeseen pääsette myös tästä.

  Lue lisää
 • 23/09/2014
  EXC4 toteutusluokan sertifikaatti myönnetty YTT:lle

  EXC4 toteutusluokan sertifikaatti on myönnetty YTT:lle. Jarko Karvonen, yhtiömme Laatu- ja kehitysinsinööri, IWE, kommentoi asiaa seuraavasti:"Vaativimmalla toteutusluokalla ja C-tason pätevyydellä kykenemme toimittamaan asiakkaillemme EN 1090 vaatimusten mukaisia teräsrakenteita ilman rajoitteita. Tämä tukee asetettuja tavoitteitamme ja vahvistaa osaamistamme."

  Lue lisää
 • 22/09/2014
  Jarko Karvoselle myönnetty IWE-pätevyys

  Yhtiömme laatu- ja kehitysinsinööri Jarko Karvoselle on myönnetty kansainvälinen IWE-hitsausinsinöörin pätevyys. Koulutus järjestettiin Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja se kesti noin seitsemän kuukautta. Tällä hetkellä ainoastaan Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on luvat järjestää IWE-koulutusta.

  Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:Hitsausprosessit ja -laitteet sekä käytännön harjoituksetMateriaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessaHitsatun rakenteen suunnittelu ja mitoitusHitsaustuotanto ja laatu.IWE on vaativin kolmesta ( IWS, IWT, IWE) kansainvälisestä pätevyydestä. Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 500 IWE-pätevyyden omaavaa henkilöä.

  Lue lisää
 • 03/07/2014
  Yhtiö sai C-tason pätevyyden EXC3 luokkaan

  Yhtiömme sai kantavien teräsrakenteiden C-tason pätevyyden EXC3-luokkaan. Tämän johdosta ainevahvuudet eivät rajoita toimintaamme, vaan pystymme palvelemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin.

  Lue lisää
 • 19/04/2014
  Teräsrakenteiden CE-merkintä EXC3-luokkaan myönnetty

  Yhtiöllemme on myönnetty Inspectan toimesta tuotannon sisäinen laadunvalvonta EN 1090 -sertifikaatti. Sertifikaatti oikeuttaa tekemään toteutusluokkien EXC1, EXC2 ja EXC3 mukaisia töitä, sekä CE-merkitsemään teräsrakenteita.

  Voit käydä myös katsomassa valmistuslupamme Inspectan sivuilla klikkaamalla tästä.

  Lue lisää